Usługi kreślarskie CAD - Oferta

Istota nowoczesnych usług kreślarskich

Wiele projektów budowlanych to projekty rysowane jeszcze wiele lat temu, na kalkach technicznych, tuszem. Często są to już kopie, kserokopie, z naniesionymi ręcznie poprawkami. Rysunki te po latach użytkowanie stają się coraz mniej czytelne.

Technologia tworzenia dokumentacji technicznej, w tym budowlanej rozwinęła się, tak jak rozwija się cały świat. Obecnie wszystkie biura projektowe tworzą już dokumentacje w wersji elektronicznej, używając do tego wielu standaryzowanych programów.

Najbardziej rozpowszechniony standard to standard firmy Autodesk. Ich markowy produkt AutoCAD – pliki z rozszerzeniem *dwg mogą być przenoszone z komputera na komputer. Są odczytywane przez większość różnorodnych programów CAD.

Z uwagi na łatwość w dokonywaniu zmian i poprawek, dokumentacja przechowywane na płytach CD, DVD może być łatwo kopiowana, drukowana na papierze. Ułatwione jest też jej archiwizowanie. Nie wymaga tyle miejsca co dawne kalki, teczki itp.

Nasza oferta inwentaryzacji zawiera::

  1. Komputerowe przerysowywanie istniejącej dokumentacji papierowej do wersji elektronicznej CAD
  2. Tworzenie bibliotek elementów wg norm, standardów klienta
  3. Rysunki są wykonywane przy użyciu specjalistycznych licencjonowanych programów typu CAD (m.in. AutoCAD, ArCADia, IntelliCAD).
  4. Końcowa wersja dokumentacji jest przekazywana Klientowi w formie elektronicznej oraz na życzenie w wersji papierowej
  5. Dodatkową usługą jest wykonywanie wydruków wielkoformatowych dokumentacji technicznej na ploterze HP DesignJet 510 w formatach od A4 do A1.


Audytorzy, Certyfikatorzy i Doradcy Energetyczni w Twoim mieście i powiecie
Doradztwo Energetyczne | Certyfikat Energetyczny | Audyt Energetyczny - Kwidzyn, powiat kwidzyński

Formularz kontaktowy

formularz ofertowy