Oferta - Badania termowizyjne

Istota pomiarów termowizyjnych

Pomiary termowizyjne to efektywna i bezinwazyjna metoda diagnostyczna, gdzie specjalną kamerą uzyskuje się obraz pola temperaturowego badanego obiektu z rozdzielczością ok. 0,1oC.

Pomiary termowizyjne są możliwe wszędzie tam, gdzie można zmierzyć temperaturę powierzchni. Termowizja ma więc zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Najpowszechniej stosowana jest w budownictwie oraz w przemyśle.

Nasza obecna oferta obejmuje obie te dziedziny:

-  w budownictwie:

 1. wykrywanie zawilgoceń
 2. lokalizacja błędów w izolacji cieplnej budynków
 3. wykrywanie pęknięć i niejednorodności materiałów
 4. lokalizacja mostków cieplnych, identyfikacja wad technologicznych przegród budynków
 5. lokalizacja miejsc ucieczki ciepła w instalacjach CO, lokalizacja wad ogrzewania podłogowego
 6. lokalizacja miejsc  przecieków i nieszczelności sieci grzewczej i wodociągowej, lokalizacja rur CO i CW
 7. określenie prawidłowego osadzenia i zaizolowania okna lub wad montażowych

-  w ciepłownictwie i chłodnictwie:

 1. lokalizacja rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności na instalacjach grzewczych
 2. identyfikacja wadliwych i nieinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej
 3. wyznaczanie przebiegu i umiejscowienia elementów grzejnych, lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej (inwentaryzacja)
 4. ocena stanu izolacji cieplnej pieców, kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów itp.
 5. sprawdzanie szczelności termicznej chłodni, badanie rozkładu temperatur w urządzeniach chłodniczych
 6. ekspertyzę funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych

-  w energetyce:

 1. pomiary rozdzielni elektrycznych, transformatorów, bezpieczników, wszelkich złączy
 2. diagnostyka techniczna na podstawie analizy temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji, takich jak: transformatory, silniki, trasy kablowe, rozdzielnice itp.

-  w przemyśle:

 1. kontrola linii produkcyjnych
 2. lokalizacja skażeń cieplnych wód i gruntów
 3. badania środowiskowe, np. wykrywanie samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, itp.
 4. nadzór pracy urządzeń i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, walów, sprzęgieł, pasów napędowych, łańcuchów, linii transportowych itp.

Podstawową zaletą termowizji jest fakt, że pomiary dokonywane są podczas normalnej pracy urządzeń, bez potrzeby zakłócania procesu technologicznego.

Standardowa usługa diagnostyczna zawiera:

 1. wykonanie zdjęcia badanych obiektów (w paśmie widzialnym)
 2. wykonanie pomiarów termograficznych (termogramów)
 3. zarejestrowanie i obróbkę termogramów
 4. interpretacje wyników pomiarów i ewentualne zalecenia remontowe
 5. wykonanie sprawozdania lub raportu


Audytorzy, Certyfikatorzy i Doradcy Energetyczni w Twoim mieście i powiecie
Doradztwo Energetyczne | Certyfikat Energetyczny | Audyt Energetyczny - Kwidzyn, powiat kwidzyński

Formularz kontaktowy

formularz ofertowy